เครื่องหมาย ตราประจำโรงเรียน

วันที่ 21 เม.ย. 2562