สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต

วันที่ 13 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 319

        โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการครูและอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ที่อาคารสุวรรณศรี สังฆมณฑลจันทบุรี จังหวัดชลบุรี โดยในวันแรกได้เดินทางไปที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากคุณครูเจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ส่วนวันที่สองทางวิทยากรได้ให้นักเรียนนำเสนอโครงการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตที่จะทำภายในโรงเรียน หลังจากนั้นสรุปงานกิจกรรม และทำวจนพิธีกรรม มอบเกียรติบัตรโดยคุณพ่อเอกภพ ผลมูล ร่วมถ่ายรูปและรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดงาน กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน โดยมีคุณครูโสรยา จันเต็ม เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์ และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดใบไม้และขยะมูลฝอย บริเวณรอบโรงเรียนในช่วงบ่าย
วันที่สองของการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล โดยในวันนี้ทางคุณครูวิทยากรได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสีทำกิจกรรมแข่งขันหาไข่ให้มากที่สุดและก็ได้ฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะแก้ปัญหาต่างๆโดยได้สมมุติให้นักเรียนไปซื้อของที่ตลาด จากนั้นก็ได้พักทานอาหารว่างต่อด้วยการทำเบเกอรี่ คุกกี้ ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมกันผสมวัตถุดิบๆต่างเสร็จแล้วจึงไปอบที่เตาและรับประทานอาหารเที่ยงเป็นสปาเก็ตตี้ ช่วงบ่ายหลังจากนักเรียนพักผ่อนแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมตัวแสดงเต้นประกอบเพลงต่างๆ ช่วงท้ายของงาน คุณพ่อนันทพล สุขสำราญได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวปิดงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล