Pcsm English Camp 1St

วันที่ 30 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 350

       วันจันทร์ที่ 30 กันยายน โรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล โดยมีคุณครูชาวต่างชาติเป็นวิทยากรนำกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออกเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมถาม-ตอบ เกี่ยวกับคำศัพท์ การจับคู่บัตรสิ่งของโดยใช้ทักษะการฟัง แล้วก็ให้นักเรียนรับประทานอาหารว่างขนมปังกับนม ต่อด้วยการใช้ทักษะศิลปะระบายสีกับไข่ หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเมนูในวันนี้คือ ข้าวผัดอเมริกัน จากนั้นนักเรียนได้พักผ่อน ดูภาพยนตร์การ์ตูน ช่วงบ่ายหลังจากที่นักเรียนได้พักผ่อนดูภาพยนตร์แล้ว ก็ให้นักเรียนรับประทานอาหารว่างเป็นพิซซ่าทอดกับน้ำส้ม และให้นักเรียนฝึกทักษะการกล้าแสดงออกโดยให้นักเรียนได้เต้นประกอบเพลงต่างๆ เป็นอันเสร็จสิ้นในค่ายภาษาอังกฤษในวันแรก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดงาน กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน โดยมีคุณครูโสรยา จันเต็ม เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์ และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดใบไม้และขยะมูลฝอย บริเวณรอบโรงเรียนในช่วงบ่าย
วันที่สองของการจัดค่ายภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล โดยในวันนี้ทางคุณครูวิทยากรได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสีทำกิจกรรมแข่งขันหาไข่ให้มากที่สุดและก็ได้ฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะแก้ปัญหาต่างๆโดยได้สมมุติให้นักเรียนไปซื้อของที่ตลาด จากนั้นก็ได้พักทานอาหารว่างต่อด้วยการทำเบเกอรี่ คุกกี้ ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมกันผสมวัตถุดิบๆต่างเสร็จแล้วจึงไปอบที่เตาและรับประทานอาหารเที่ยงเป็นสปาเก็ตตี้ ช่วงบ่ายหลังจากนักเรียนพักผ่อนแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมตัวแสดงเต้นประกอบเพลงต่างๆ ช่วงท้ายของงาน คุณพ่อนันทพล สุขสำราญได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวปิดงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล