ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม

วันที่ 14 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 1684

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ - รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป - สิทธิส่วนลดบุตรค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับผู้ปกครองมีบุตรเรียนที่โรงเรียน 2 คนขึ้นไป จะต้องชำระตรงตามวันที่กำหนดของโรงเรียนที่ประกาศแจ้งให้ทราบ หากเกินวันที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ - ค่าเทอมที่แจ้งให้ทราบเป็นของเด็กนักเรียนเก่าเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนเด็กใหม่