กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่1/2562 (เด็กเก่า)

วันที่ 05 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 676

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- จุดประสงค์ข้อสอบวิชาหลัก 5 วิชา ตามรายวิชา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิต ป.1-6 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย ป.1-6 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1-6 เทอม1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-6 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคม ป.1-6 เทอม 1-62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- จุดประสงค์ข้อสอบวิชาเพิ่มเติม 6 วิชา ตามระดับชั้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.1 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.2 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.3 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.4 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.5 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.6 เทอม 1-62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบอนุบาล 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.6
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบ เรื่อง ประกาศการหยุดเรียนและการเรียนชดเชย ในภาคเรียนที่ 2 อนึ่งทางโรงเรียนได้รับนโยบายจากต้นสังกัด สช. เนื่องในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน ทางโรงเรียนขอประกาศและอ้างอิงตามเอกสารดังนี้ - โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 2 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 (เหมือนเดิม) - หยุดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคมจนถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - เรียนชดเชยวันเสาร์ 3 อาทิตย์ได้แก่ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน, วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม มีเรียนพิเศษตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยล่วงหน้า ขอบคุณครับ