กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่1/2562 (เด็กเก่า)

วันที่ 05 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 178


 

หมายเหตุ
- รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป
- สิทธิส่วนลดบุตรค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับผู้ปกครองมีบุตรเรียนที่โรงเรียน 2 คนขึ้นไป จะต้องชำระตรงตามวันที่กำหนดของโรงเรียนที่ประกาศแจ้งให้ทราบ หากเกินวันที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
- ค่าเทอมที่แจ้งให้ทราบเป็นของเด็กนักเรียนเก่าเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนเด็กใหม่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ - รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป - สิทธิส่วนลดบุตรค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับผู้ปกครองมีบุตรเรียนที่โรงเรียน 2 คนขึ้นไป จะต้องชำระตรงตามวันที่กำหนดของโรงเรียนที่ประกาศแจ้งให้ทราบ หากเกินวันที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ - ค่าเทอมที่แจ้งให้ทราบเป็นของเด็กนักเรียนเก่าเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนเด็กใหม่