กำหนดการสอบปลายภาคและจุดประสงค์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วันที่ 11 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 475

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์ข้อสอบวิชาหลัก 5 วิชา ตามรายวิชา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิต ป.1-6 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย ป.1-6 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1-6 เทอม1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-6 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคม ป.1-6 เทอม 1-62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์ข้อสอบวิชาเพิ่มเติม 6 วิชา ตามระดับชั้น

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.1 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.2 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.3 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.4 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.5 เทอม 1-62
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.6 เทอม 1-62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบอนุบาล 1-3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.6

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- จุดประสงค์ข้อสอบวิชาหลัก 5 วิชา ตามรายวิชา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิต ป.1-6 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย ป.1-6 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1-6 เทอม1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-6 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคม ป.1-6 เทอม 1-62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- จุดประสงค์ข้อสอบวิชาเพิ่มเติม 6 วิชา ตามระดับชั้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.1 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.2 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.3 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.4 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.5 เทอม 1-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จุดประสงค์ออกข้อสอบวิชาเพิ่มเติม ป.6 เทอม 1-62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบอนุบาล 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.6