วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 10 เม.ย. 2563
ชื่อวิดีโอ : การแสดงรำถวายพระพร รัชกาลที่ 10 ทางช่อง N.B.T 2HD
วันที่ : 03 ก.ย. 2562 เวลา 09:58
รายละเอียด

การแสดงรำถวายพระพร รัชกาลที่ 10 ทางช่อง N.B.T 2HD โดยนักเรียนได้เดินทางไปบันทึกเทปในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ควบคุมการแสดงโดย มาสเตอร์รวี เรืองศรี