วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 05 ส.ค. 2563
ชื่อวิดีโอ : มาตรการป้องกันเตรียมพร้อมก่อนเปิดโรงเรียน
วันที่ : 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:20
รายละเอียด

มาตรการป้องกันเตรียมพร้อมก่อนเปิดโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าใจจึงได้จัดทำวีดีโอขึ้นมา จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนโดยเคร่งครัด ขออภัยในความล่าช้าครับ