ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับ-ส่งนักเรียน ภายในโรงเรียน

ผู้เข้าชม : 2573

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม - ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุรถ ทะเบียนภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ - ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกสติ้กเกอร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - หากผู้ปกครองมีความประสงค์ต้องการสติ้กเกอร์เพิ่ม จะต้องชำระเงิน 100 บาทต่อ 1 ใบ (ซื้อได้ไม่เกิน 2 ใบ) - สติ้กเกอร์มี 2 ประเภท คือ แบบที่ 1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 6x6 cm แบบติดพื้นผิวรถ แบบที่ 2 รถยนต์ ขนาด 8x8 cm แบบสุญญากาศในกระจกรถ ขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือครับ